เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :