เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :