เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :