เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :