เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
การประเมิน LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2565(LPA) ด้าน 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2565(LPA) ด้าน 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :