เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :