เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน


ประกาศ เรื่องแผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องแผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :