เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :