เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน


ประกาศเทศบาล เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาล เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :