เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน


ประกาศเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์ QR CODE เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์ QR CODE เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :