เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัุติประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัุติประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :