เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566-2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566-2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว :