เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


เทศบาลตำบลฉวางมีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลฉวาง
มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลจำนวน 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานพัสดุ
2. ผู้อำนวยการกองคลัง
สนใจติดต่อ 075-480279    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลฉวางมีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :