เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายสภา)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายสภา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :