เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :