เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร - บ้านนายวิศิษฐ์ เสนามิตร หมูที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๐-๐๒๒ สายหน้าบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร - บ้านนายวิศิฐษ์ เสนามิตร หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกอบ ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร - บ้านนายวิศิษฐ์ เสนามิตร หมูที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :