เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :