เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภ.ด.ส. 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง บัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภ.ด.ส. 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :