เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :