เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :