เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :