เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถภึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถภึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :