เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผุ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผุ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :