เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
การประเมิน LPA


แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564(LPA) ด้าน 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564(LPA) ด้าน 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :