เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองช่าง


ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ 2543
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :