เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีี 2565 (1/2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีี 2565 (1/2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :