เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


เรื่องแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่องแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :