เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :