เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 
สะพานสามโค้ง เทศบาลตำบลฉวาง