เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนตลาดสด ประจำปี 2559


    ด้วยนายสุทธิพันธ์  ฤทธิรุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้เป็นประธานในพิธีงานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนตลาดสด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สนามเปตองชุมชนตลาดสด