เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ จัดทำำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]21
2 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]33
3 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]44
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ค. 2563 ]35
5 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) [ 14 ก.ค. 2563 ]35
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]35
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 3/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]30
8 สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 10 ก.ค. 2563 ]35
9 สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 10 ก.ค. 2563 ]32
10 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 [ 18 มิ.ย. 2563 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15