เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการเปิดรับชำระภาษีผ่านธนาคาร เเละแอปพลิเคชั่น Mobile Banking [ 16 มี.ค. 2564 ]12
2 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง บัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]11
3 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลฉวาง [ 25 ม.ค. 2564 ]11
4 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]2
5 ขอส่งร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]2
6 ประกาศ จัดทำำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]9
7 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยทีี่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]1
8 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยทีี่1 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]1
9 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]10
10 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]1
11 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ค. 2563 ]9
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) [ 14 ก.ค. 2563 ]11
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]11
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 3/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]8
16 สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 10 ก.ค. 2563 ]12
17 สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 10 ก.ค. 2563 ]9
18 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 [ 18 มิ.ย. 2563 ]11
19 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 16 มิ.ย. 2563 ]12
20 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8