เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18
 
 

  การลงตรวจพื้นที่การจำหน่ายสินค้า
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัย...
  ได้รับเกียรติจากนายพงศ์ศักดิ์ กีรติกรพิสุทธิ์ นาย...