เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เทศบาลตำบลฉวาง 3/2560
       โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เทศบาลตำบลฉวาง 3/2560 หลักสูตร การจับจีบผ้าและการจัดดอกไม้แบบต่างๆ วันที่ 25-28 เดือ...
 
  วันเทศบาล ประจำปี 2560
             ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ป้อ...
 
  งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อเฒ่าในบัว ประจำปี 2560
          ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับวัดวังม่วง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อเฒ่าในบัวและรดน้ำขอพรจากผู้...
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
การจัดการองค์ความรู้ 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556