เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเทีี่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพฯ [ 23 มิ.ย. 2563 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง ประชาสัมพันธ์ URL/QR Code เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก [ 1 เม.ย. 2563 ]17
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนังสุรินทร์) วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2563 ]31
5 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 ม.ค. 2563 ]43
6 การมอบหมายงานภายในสำนักปลัดเทศบาลและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]1
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]138
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช) [ 4 มี.ค. 2562 ]112
9 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]114
10 ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายบริหาร) [ 10 ต.ค. 2561 ]77
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14