เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2563 ]37
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]42
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]30
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]32
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]34
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]38
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]33
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]31
9 จรรยาข้าราชการ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]36
10 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]38
 
หน้า 1|2|3|4