เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]15
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2563 ]15
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ (ฉบับที่ 2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]15
14 หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]14
15 การมอบอำนาจให้รองนายก 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
16 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
17 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]13
18 การมอบหมายงานภายในกองช่างและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
19 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]13
20 มอบหมายงานภายในสำนักปลัดเทศบาล และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
 
|1หน้า 2|3|4