เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การมอบหมายงานภายในกองคลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
22 การมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
23 การมอบหมายภายในกองการศึกษา และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]15
24 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
25 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับ พนักงานเทศบาล [ 6 ก.ย. 2562 ]13
26 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 3 มิ.ย. 2562 ]14
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2561 ]13
28 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 8 ก.พ. 2561 ]16
29 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]14
30 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2560 ]14
 
|1|2หน้า 3|4