เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

คณะผู้บริหาร


-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง


-ว่าง-
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง


-ว่าง-
-ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
ที่ปึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง