เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี [ 22 พ.ย. 2561 ]13
2 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี [ 21 พ.ย. 2561 ]9
3 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 17 ก.ค. 2561 ]16
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]12
5 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 27 ก.ค. 2558 ]11
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลฉวาง [ 27 ก.ค. 2558 ]11
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ก.ค. 2558 ]12
8 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 27 ก.ค. 2558 ]13
9 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ 27 ก.ค. 2558 ]11
10 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 27 ก.ค. 2558 ]10
11 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 27 ก.ค. 2558 ]13
12 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]10
13 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 30 พ.ย. 542 ]11
14 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 30 พ.ย. 542 ]11
15 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 30 พ.ย. 542 ]13
16 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ 30 พ.ย. 542 ]13
17 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 30 พ.ย. 542 ]13
18 การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 30 พ.ย. 542 ]12
19 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 30 พ.ย. 542 ]11
20 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 30 พ.ย. 542 ]13
 
หน้า 1|2