เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ฉวาง ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชรในหมู่ที่ 2 ต.ฉวาง ทุกท่าน ที่ประสงค์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 สามารถไปลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ชุมชนบ้านทุ่งลาด โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2561