เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การเยียวยาอุทกภัย

    รายละเอียดข่าว

       ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.ฉวาง ขอแจ้งให้เกษตรกรที่ได้ทำการลงทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.ฉวางสามารถไปยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยเกษตรกร สามารถไปแสดงความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือได้ตามกำหนดการ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาชุมชนบ้านวังม่วง
หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาชุมชนบ้านทุ่งลาด
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.
3.สำเนาทะเบียนเกษตรกร 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2561