เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563