เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (กรณีไม่สามารถติดต่อได้)

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง  ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  (กรณีไม่สามารถติดต่อได้)

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (กรณีไม่สามารถติดต่อได้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว :