เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563