เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมปฏิบัติธรรม


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ วัดสามัคคีนุกูล