เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน


   ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ