เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2559


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้จัดโครงการลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ วัดวังม่วง