เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทอัคคีภัย


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทอัคคีภัย ในหน่วยงานเทศบาลตำบลฉวาง และหน่วยงานราชการ เอกชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง