เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


การสาธิตอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ด้วยงานป้องกันและบรรเทานสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมการสาธิตอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช