เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น


วันที่ 23 มีนาคม 2564 ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับนักเรียน โรงเรียนไพบูลย์วิทยา โรงเรียนฉวาง โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12