เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร [ 4 มี.ค. 2554 ]59
92 ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร [ 4 มี.ค. 2554 ]73
93 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]46
94 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 [ 25 ก.พ. 2554 ]55
95 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลฉวาง ตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ก.ย. 2553 ]56
96 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 10 ก.ย. 2553 ]61
97 งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ก.ย. 2553 ]61
98 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]59
99 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]59
100 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2553 [ 2 ก.ย. 2553 ]53
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13